EXKLUSIVA TILLBYGGNADER OCH PROJEKT
SOM PASSAR ER BOSTAD 

Vi på Verandagruppen har monterat specialanpassade uterum och tillbyggnader för privatpersoner samt företag i flertal år. Vi utbildar våra montörer kontinuerligt varje år med nya tekniker, nyheter och tillvägagångssätt för att ge er som kund den bästa upplevelsen och kvalité för ert projekt. Våra montörer är specialinriktade på Aluminium men även snickare i grund och botten med flertal år med erfarenhet bakom sig.


Vi vill skapa genomtänkta projekt som kopplas samman med er bostad rent estetiskt men även genomförbart och bestående lösning. Vi belyser era kritiska punkter i tidigt skede för att inte få överraskningar i slutändan med kostnader som inte var påtänkta eller medräknade i önskad budget. Med öga för detaljer anpassar vi alltid projektet efter ert boastadshus med höjder, linjer och arkitektonisk linje för att harmonisera projektet med bodtadshus. Vi arbetar på så vis inte med standardmått eller standardlösningar.

Med vårt All Inclusive paket erbjuder vi en totalentreprenad där vi håller i hela entreprenaden och ni har en kontaktperson på företaget om så önskas. Med All Inclusive paketet har man kontroll på kostnader, monteringstider och även vid garantiåtgärder. 

Nedan beskriver vi hur en vanlig process ser ut hos oss men kan variera från olika projekt och önskade tjänster.

TA DEL AV

VÅR PROCESS 

01 RÅDGIVNINGSMÖTE

Första steget i vår process är alltid ett rådgivningsmöte i vårt showroom eller hos våra leverantörers showroom i Helsingborg respektive Malmö. Här går vi igenom era visioner, önskemål och ändamål med er tillbyggnad eller projekt. Rådgivningsmötet är kostnadsfritt och vi skissar upp ert projekt i en enklare 3D-ritning och lämnar en prisindikation på ert projekt på plats.02 HEMBESÖK

Efter vårt rådgivningsmöte bokas ett hembesök in hos er på önskat datum och tid. Vid ett hembesök kan vi se projektets startfas, ta del av kritiska punkter och även eventuella åtgärder som behövs för ett lyckat resultat vid montering och materialleverans. Vi tar även mått för att sedan sanmmanställa en slutgiltig offert på ert projekt. 


03 OFFERT

Efter vårt hembesök skickas en elektronisk offert till er på ert projekt där vi har sammanställt materialkostnad, arbetskostnad, eventuellt ROT-avdrag samt övriga kostnader. Offerten är detaljerad med enbart er information om ert projekt med tillhörande 3D ritning och information. I vår elektroniska offert kan ni redan här neka eller godkänna offerten om man önskar gå vidare med projektet. Vid godkännande offert kommer en signering av Bank-id legitimeras.

04 ORDER

Vid elektroniskt godkännande av offert omvandlas er offert i programmet till ett ordererkännande. Har man inte tillgång till Bank-id kommer vi att skicka ett ordererkännande med post som krävs en signering och personnummer. Efter godkännande av ordererkännande bokas ett hembesök in hos er för kontroll-mätning med hjälp av laser. Ert projekt bokas in i montagekö samt tid i fabrik.05 BYGGLOV

Efter kontrollmåtten är framtagna och sista justeringar för projektet kommer bygglovsritningar att ritas upp. Vi ritar upp bygglovsritningarna och är behjälpliga i bygglovsprocessen med byggnadsnämnden och  kompletteringar.
Efter bygglovet är godkänt och startbeskedet har utlämnats beställs ert material i fabrik. Vid vårt All Inclusive paket ingår bygglovsritningar men inte bygghandlingar vid större projekt som konstruktionsritningar.

06 BESTÄLLNING
Efter vårt hembesök skickas en elektronisk offert till er på ert projekt där vi har sammanställt materialkostnad, arbetskostnad, eventuellt ROT-avdrag samt övriga kostnader. Offerten är detaljerad med enbart er information om ert projekt med tillhörande 3D ritning och information. I vår elektroniska offert kan ni redan här neka eller godkänna offerten om man önskar gå vidare med projektet. Vid godkännande offert kommer en signering av Bank-id legitimeras.

07 MONTERING  

När beställningen är inskickad till fabrik kommer en sista CAD-ritning på ert projekt som ni får ta del av om så önskas. Materialet tillverkas och oftast efter 6-8 veckor levereras ert material till vårt showroom i Helsingborg. Ert material lyfts över till en kranbil och körs ut till projektets adress och vi påbörjar monteringen av ert projekt. Våra montörer är effektiva och specialinriktade på våra produkter och åker årligen på kurser till Tyskland för att ta del av ny teknik, nyheter och tillvägagångsätt.

SLUTBESIKTNING
Efter projektets slutförande sker alltid en slutbesiktning där ni kan påpeka eventuella önskningar/ justeringar. 
Slutbesiktningen signeras av båda parter. 

VILL DU BOKA IN ETT RÅDGIVNINGSMÖTE?

TA DEL AV
VÅRA PAKET

PARTIER

ALL INCLUSIVE

TOTALENTREPRENAD

Rådgivningsmöte 

Hembesök 

3D-Ritning 

Offert

Ordererkännande

Bygglovsritningar

Bygglovshantering

Start och Slutbesked

Material

Montage

Frakt

Kranbil

Grundmaterial

Grundarbete

El-arbeten

Plåtarbeten

Slutbesiktning

Produktgaranti 5år

Arbetsgaranti 2år

Rådgivningsmöte

Hembesök

3D-Ritning 

Offert

Ordererkännande

Material

Montage

Slutbesiktning

Produktgaranti 5år

Arbetsgaranti 2år

BYGGSATS

MATERIAL

Rådgivningsmöte

3D-Ritning 

Offert

Ordererkännande

Material

Produktgaranti 5år

TA DEL AV
VÅRA TJÄNSTER

FASAD | UTE

UTVÄNDIGT

HUS | INNE

INVÄNDIGT

TRÄDGÅRD

UTVÄNDIGT

Staket

Glasräcke

Balkonginglasning

Uterum

Vinterträdgård

Skärmtak | Pergola

Växtplantering | Häck

UtekökKök

Badrum

Innerväggar

Rumsavdelare

Kontorslandskap

Telefonrum

Golvläggning

Tak

Trädäck

Kompositedäck

Torpargrund

Gjuten betonggrund

Fönsterbyte

Dörrbyte

Fasadrenoveringar

Gavelbyte

Panelbyte

Tak

Husrenoveringar

Uterumsrenoveringar

Service Uterum/ Partier